“Behold boligen”
– et bedre princip end
”bolig først”-princippet

”Den bedste løsning på hjemløshed er at forhindre hjemløsheden i at opstå.”

Det er ord, jeg kan skrive under på, selvom de står i et synspunkt om amerikansk hjemløshed i New York Times.

Synspunktet er skrevet af to mennesker, der ved, hvad de taler om; nemlig et byrådsmedlem og formanden for de hjemløses forbund i New York. Med flere end 58.000 hjemløse i hjemløseherberger, og tusinder af andre, der sover på gaden om natten, har New York City nået kogepunktet.

Ja, problemet er – som alt andet – meget større i USA end i Danmark, hvor vi ”kun” har 6.138 hjemløse i følge den seneste optælling. Men den løsning, der foreslås i New York Times, er den samme kur, som vi bør følge i Danmark. At forhindre hjemløshed er som alt andet forebyggende arbejde bedre og billigere end at skulle ”kurere” bagefter.

Det princip, der blev indført med hjemløsestrategien i 2009, hentede vi i USA. Det går ud på, at hjemløse først og fremmest skal tilbydes en selvstændig bolig. Det er ”housing first”-princippet, som det kaldes i USA. Herhjemme kunne det kaldes et ”bolig først”-princip.

Men det bør være et ”behold boligen”-princip, og det er netop det, som det amerikanske byrådsmedlem og hjemløseforbundets formand foreslår. Selvom lejere i New York City er langt dårligere stillet end lejere i Danmark, bør vi sætte ind på samme front. Det haster nemlig med at komme videre, også herhjemme.

Mange på kontanthjælp har ikke pengene til at kunne betale deres husleje, når der også skal være til mad og andre fornødenheder. Især de unge kontanthjælpsmodtagere er meget dårligt stillede økonomisk, og det ses tydeligt i det kraftigt øgede antal unge hjemløse. 797 af de hjemløse i Danmark var unge mellem 25 og 29 år.

Vi – samfundet – burde derfor sikre, at der er billige boliger til rådighed for de mennesker, som ganske simpelt ikke har råd til at betale en husleje på 3.000-4.000 kr. om måneden.

Det er ikke værdigt for de mennesker, som bliver smidt på gaden, og det er ikke værdigt for os som samfund. Det er også dumt. For det er langt dyrere for samfundet at lade folk sejle deres egen sø, frem for at finde en løsning ud fra ”behold boligen”-princippet.

Af Ole Hjuler, leder af Blå Kors Pensionat Taastrup

Gem

Gem

Gem