Der er brug for ægte socialpolitik

Hvem kan være uenig med vores beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen, i, at der skal være en gevinst ved at gå på arbejde? Hvem vil ikke gerne have mere til sig selv ved at gå på arbejde, frem for at blive forsørget af det offentlige?

Undskyld – men det er jo selvfølgeligheder – og en mærkelig, ja helt absurd måde at tale om socialpolitik på: At gøre socialpolitik til et spørgsmål om at gå på arbejde og om, hvor stor forskellen skal være mellem lønindtægt og offentlig forsørgelse.

En af de store grupper af kontanthjælpsmodtagere er hjemløse. De vil gerne have et job og bidrage til samfundet! Men desværre er arbejdsløshed bare det mindste af de problemer, de står med.

Hjemløshed er et vildt problem, med mange ansigter. Et af dem er at stå uden bolig. Et andet kan være få menneskelige ressourcer. Et tredje kan være manglende uddannelse. Et fjerde kan være manglende robusthed eller manglende kompetencer til at modstå problemer. Et femte kan være tilpasningsvanskeligheder. Et sjette kan være manglende netværk eller evne til at oprette relationer. Eller det kan være en sammenblanding af flere elementer, som kan udvikle sig til diverse former for aparte adfærd, psykisk ustabilitet, manglende soignering, forbrug af euforiserende midler som alkohol og hash mm. Problemet er ikke, at hjemløse ikke ønsker tilknytning til arbejdsmarkedet, men at de ikke formår det. Her er brug for socialpolitik – ikke beskæftigelsespolitik.

Det er selvsagt ikke en hjemløs persons profil, som eftersøges i stillingsannoncer. Det er heller ikke med den profil, at virksomhederne kan se en hurtig profitoptimering. Måske er det heller ikke den type af medarbejdere, som virksomhederne har de bedste kompetencer til at fastholde og udvikle til gode medarbejdere. Mange med hjemløseproblematikker prøver mange gange at få fodfæste på arbejdsmarkedet, men det mislykkes i reglen.

Det er mange år siden, at man inden for ledelse har set så ensidigt på motivationsteorier, at man troede, at det kun handler om penge. Tværtimod tales der nu om helhedsorienterede indsatser, når man taler om medarbejdermotivation. Det tales også meget om ”helhedsorienteret indsat” i jobcentret. I jobcentret er noget af det, som står på første hylde, alligevel nedsat kontanthjælp og sanktioner. Den helhedsorienterede indsats består i sanktioner, hvis du ikke agerer, som din ”arbejdsgiver” vil have. Det er ikke en indsats, som resulterer i, at et menneske med hjemløseproblematikker bliver bedre rustet til at få arbejde.

Med den socialpolitik, regeringen har defineret, må de hjemløse nøjes med en endnu lavere kontanthjælp end den, de kan få i dag, og derved hurtigt komme under den fattigdomsgrænse, som regeringen har afskaffet.

Men det føles formentlig ens.

Af Ole Hjuler, leder af Blå Kors Pensionat Taastrup.