Så lav dog nogle bofællesskaber!

Ensomheden flytter ofte med ind, når en hjemløs får en lejlighed. Det fortæller Pensionatets beboere i DR’s dokumentarprogrammer Tro, Håb og Kærlighed, og det har vi gennem årene hørt igen og igen fra andre tidligere beboere.

Overgangen fra pensionatet til egen lejlighed er en overgang fra et fællesskab til ensomhed – til den ensomhed som mange oplever som tomhed. Tomheden erstattes eller dulmes alt for ofte med det, den tidligere hjemløse kender: Misbrug af alkohol eller stoffer eller begge dele.

Ninette-aftenshow_DR

Ninette i DRs Tro, håb og alkohol

Vi prøver at forberede den enkelte på at skulle leve et liv i egen bolig, men ingen kan forberede sig på ensomhed. Det betyder, at mange falder tilbage i de gamle mønstre. Det er både trist og meget ærgerligt, både for den enkelte og for samfundet. Det er også unødvendigt.

Disse tilbagefald kan i vid udstrækning undgås eller i hvert fald mindskes betydeligt, hvis de tidligere hjemløse kunne opretholde et samvær med det netværk, som de har fået f.eks. på Pensionatet, ved at flytte ind i en form for bofællesskab. Det kunne være et opgangsfællesskab eller det kunne være et hus eller en stor lejlighed, der blev delt op i enkeltværelser og fælles køkken.

I et bofællesskab ville der være andre beboere med en lignende baggrund, og det ville give mulighed for et et socialt liv sammen med andre.

Et hjem kan være så mange ting, og for at være et godt hjem, skal det også være et trygt hjem, som beboeren føler sig godt tilpas i. Et godt hjem er et hjem, hvor der er nogen at tale med og måske også at spise sammen med. Det er bare ikke en løsning, der er mulig ret mange steder, hvilket er temmelig uforståeligt. Dér, hvor det eksisterer eller har været afprøvet, har der overordnet set kun været gode erfaringer.

”Housing first”, som er ideen om, at hjemløses problemer først og fremmest afhjælpes ved, at den hjemløse får en bolig, er indført i en række kommuner. Her får de hjemløse borgere en af de små etværelses lejligheder i de almennyttige boligbyggerier. Det er boliger, som ikke er så dyre, så den forhenværende hjemløse har råd til at bo der. Men mennesker er sociale væsner, og derfor kan man godt være hjemløs i sit eget hjem.

Af Ole Hjuler, leder af Blå Kors Pensionat Taastrup, oktober 2016