Dialog – ikke tæsk

Det kunne måske være fristende at gå til angreb på kommunerne, når stadig flere mennesker bliver hjemløse, og presset på bostederne stiger. Det har bare ikke noget formål – ud over at det ville være at bruge sine kræfter på noget negativt og uproduktivt.

Derimod giver det god mening, at bostederne har et godt forhold og et tæt samarbejde med kommunerne, for det gavner i høj grad de hjemløse. Ofte ved kommunen først, at Lotte eller Simon er hjemløs, når vi melder, at de bor hos os. Derfra starter samarbejdet.

Pensionatet kender sine beboere meget bedre, end kommunen nogensinde kan komme til. Pensionatet kan derfor give kommunen relevante, sammenhængende oplysninger, hvis beboeren tillader det, og det gør de næsten altid. Med de informationer kan kommunen give beboerne en mere målrettet og vedkommende støtte. Lotte eller Simon kan få hjælp til noget, kommunen ikke ellers ville have tilbudt – fordi kommunen ikke vidste, at der var behov for netop dén hjælp.

Kommunen oplever heller ikke en aggressiv, rasende borger, som i sin afmagt truer sin sagsbehandler. Vi kan forberede Lotte og Simon, når de skal til møder med kommunen, så de ved, hvad det går ud på, og hvorfor mødet skal finde sted. Det gavner på alle måder sagsbehandlingen og dermed Lotte og Simon og alle de andre, når der er en god og konstruktiv dialog. Og på Pensionatet foretrækker vi ærlig talt dialog frem for tæsk.