Egentlig er det bare at overholde loven

Midt i bekymringerne over det stigende antal hjemløse, er det en trøst, at socialminister Mai Mercado siger til Jyllands-Posten, at hun vil gøre noget ved det.

Mai Mercado siger i anledning af nye tal fra Det nationale Forskningscenter, Vive, at hun vil komme med en hjemløseplan i efteråret. Samtidig bebrejder ministeren kommunerne, at de ”langtfra i alle tilfælde udarbejder en handlingsplan for den unge hjemløse, som de skal, og som kan sikre en mere helhedsorienteret indsats.”

Ud over, at det er alle hjemløse, og ikke kun de unge, som har brug for en handleplan, kan jeg ikke være mere enig. Antallet af hjemløse er steget på landsplan med otte pct. siden 2015.

Socialministeren vil have flere kommuner til at arbejde med housing first-princippet, så den hjemløse får en bolig som en nødvendig forudsætning for at komme videre med de andre problemer såsom misbrug, ledighed og sygdom. ”Men housing first kan ikke stå alene og blive til housing only,” siger hun – altså et sted at bo, men ingen hjælp til alt det andet.

Ministeren har ret i, at det uhyggeligt ofte ender med fornyet hjemløshed, når de øvrige problemer ikke bliver tacklet. Dem, der flytter i egen bolig, skal have støtte til alt det, der hører med til at et almindeligt liv – ellers er risikoen for tilbagefald til gamle livsmønstre alt for stor.

Når vi har et godt samarbejde med en kommune, kan Pensionatet orientere kommunen om en beboers problemer og behov på de fleste af livets områder – naturligvis altid med beboerens viden og accept. Kombinationen af viden om en beboers historie og særlige behov betyder, at kommunen kan tilbyde en meget mere vedkommende støtte. Det kan også give beboeren en fornemmelse af sammenhæng mellem sine behov og det, som kommunen kan tilbyde.

Når beboeren får en følelse af sammenhæng, er der meget større chance for at hjælpen/tilbuddet virker. Når kommunen er forudsigelig, inddrager beboeren i sine planer og sørger for, at beboeren ikke vil blive belastet mere, end vedkommende kan klare, er der gode chancer for succes. Så bliver det nemlig begribeligt, meningsfuldt og håndterbart for beboeren.

Derfor kan jeg kun tilslutte mig og selv anbefale at der laves en handleplan for alle borgere med hjemløseproblematikker. Egentlig drejer det sig bare om at overholde Serviceloven.