Vi skal forhindre at unge
lukker sig selv ned

Endnu har jeg aldrig hørt nogen sige, at de drømte om at være hjemløse – med mindre de beskrev et mareridt. Alligevel er der flere end 6.600 mennesker, som ikke har noget hjem.

Uhyggeligt mange af de hjemløse er unge under 30 år. De udgør en tredjedel af alle hjemløse i Danmark, mens de 18 til 30-årige kun udgør 16 pct. af den samlede befolkning. En ung mand på 27 år fortæller meget rammende på forsiden af Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside, hvordan det kan opleves at være ung, fattig og uden fremtidsudsigter:

”Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve.”

Psykisk sygdom og misbrug af alkohol eller stoffer kan blive fast følgesvend for mennesker, som står i en håbløs situation. Fattigdom er ingen hindring for misbrug. Fattigdom, psykiske lidelser, misbrug og mangel på billige boliger er en giftig blanding, som ingen bør indtage. Alligevel er den flere tusinde menneskers dagligdag.

Som det er lige nu, er der kun at håbe på, at socialministerens hjemløsehandlingsplan kan indebære nogle nemmere vilkår for både de unge og alle andre uden et hjem. Men der er meget at tage fat på – også uden for en socialministers arbejdsområde.

Hjemløsheden skyldes f.eks. ikke boligmangel, men at boliger er steget og steget og steget i pris, og at der derfor er alt for få boliger, som en kontanthjælpsmodtager kan betale. En socialminister kan ikke fremtrylle billigere boliger.

En socialminister kan heller ikke ændre på reglerne for hvor længe eller hvor meget, en person kan modtage i offentlig ydelse, ligesom hun ikke kan øge antallet af pladser i psykiatrien eller sikre, at alle kan få en uddannelse. Men en socialminister kan arbejde for en helhedsorienteret indsats ved at påvirke sine regeringskolleger til at foreslå forbedringer inden for deres områder.

Dernæst kan en socialminister holde fast i, at en bolig skal følges op af støtte til den nu ikke mere hjemløse. Det kan – hvis det bliver gjort med omtanke – være med til at hindre, at den fhv. hjemløse ”får lyst til at lukke ned for alt og isolere sig”. Og det er jo altid en god begyndelse, men det løser desværre ikke årsagerne til den store hjemløshed. Her hjælper kun en indsats på alle fronter, startende med de unge.