Finske tilstande på Hovedgaden

Tænk, hvis vores Pensionat og andre bosteder for hjemløse kunne lukke og slukke, fordi der ikke var flere mennesker, som havde brug for at komme og bo her! Det ville være en meget lykkelig dag.

Det er faktisk heller ikke en helt urealistisk ønsketænkning, for de har gjort det i Finland. Der er antallet af hjemløse faldet drastisk, siden statslige og kommunale myndigheder og NGO’er i 2008 i fællesskab satte målrettet ind på at skaffe permanente boliger til de hjemløse. Men det var ikke ”bare” et housing first projekt. Kun de bedst fungerende fik en almindelig lejlighed på almindelige lejevilkår. Alle de mange, der havde brug for noget mere, kom til at bo steder, hvor det var muligt at yde en relevant støtte.

Finnerne byggede f.eks. nye lejlighedskomplekser, hvor der var plads til 30 mennesker i hver sin bolig. Desuden var der plads i bygningskomplekset til fællesarealer med køkken og stuer, hvor folk kunne mødes over madlavning, spisning, tv, snak og hygge.

Både i nye og i ældre bygninger, hvor der er etableret boliger til hjemløse, er der også fast personale til at støtte og vejlede beboerne. Det kan være støtte til at finde den rette misbrugsbehandling eller hjælp til at få talt med den rigtige person i kommunen eller til at få betalt regninger.

Beboerne har helt almindelige lejevilkår med huslejekontrakt osv. Det betyder, at de kan blive smidt ud af deres bolig, hvis de f.eks. laver en masse ballade i en kæmpe brandert. Derfor afholder de fleste sig fra de helt store drukture, for de vil gerne beholde deres hjem.

For den enkelte tidligere hjemløse er følelsen af selv at have et hjem, som man har ansvar for, vigtig. Og endnu vigtigere er det at have ret til at bestemme over sig selv og sit hjem, har lederen af den finske bekæmpelse af hjemløshed, Juha Kaakinen, forklaret til det danske netmedie Zetland.

Med vores Sam-bo i Hovedgaden i Taastrup har vi taget et første skridt til at skaffe ”finske tilstande” med en bolig med lejekontrakt til seks beboere, som også har fælles arealer og kan nyde godt af fast støtte. Men vi i Blå Kors, og andre NGO’er kan ikke gøre det alene. Der må en fælles national og kommunal strategi til for at få afskaffet hjemløshed i Danmark.