Hjemløses behov for tryghed bliver nu taget alvorligt

Byens hjemløse kan nu gå en mere tryg sommer i møde. Reglerne om ”utryghedsskabende lejre” bliver præciseret, så det ikke mere bliver forbudt for hjemløse at lægge sig til at sove i nærheden af hinanden.

Hvor andre mennesker låser sig inde – altså låser deres yderdør for natten – er hjemløse låst ude. De har ingen steder at gå ind og opnå den tryghed, der ligger i, at man kan låse sin dør for uvedkommende. Trygheden har mange så forsøgt at skabe ved at være i nærheden af hinanden.

Det har derfor også været en meget hård straf, en del hjemløse har fået, når de overtrådte reglerne, fordi de fik forbud mod at være i det område, hvor de plejer at være, og hvor de kender de andre hjemløse. Med de nye regler kan politiet nøjes med at give en advarsel i stedet for at udstede et zoneforbud.

Det er en stor lettelse for gadesoverne og for os andre, som kender dem og har stor forståelse for deres utryghed ved ikke at måtte passe på hinanden om natten. Det har været et regelsæt, som i mine øjne har været meget utryghedsskabende. Godt, at reglerne nu lempes, så der kommer lidt mere medmenneskelighed ind i dem.

Når præciseringen af reglerne træder i kraft inden sommer, skal der ”kun sættes ind mod permanente lejre, der skaber utryghed.” Det fremgår af et forståelsespapir, som regeringen har udarbejdet sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten. Hjemløse er netop karakteriseret ved, at de ikke har et hjem – og altså heller ikke en permanent lejr at bo i. Det kunne man ellers godt ønske for dem, men det er en helt anden historie.