Så tabte samfundet interessen for de hjemløse

Var det for de hjemløses skyld eller for samfundets, at der i coronaens værste uger blev åbnet for en række muligheder for, at hjemløse kunne få et sted at bo – midlertidigt. Jeg har ikke sat spørgsmålstegn efter spørgsmålet, for jeg tror godt, jeg kender svaret, og jeg bryder mig ikke om det.

Så er det ned ad trappen og slut med at være i corona-ly i Behandlingscentret – de fleste har heldigvis fået plads på Pensionatet i stedet.

Da corona-influenzaen lagde gader og veje øde, kom der en masse ekstra tiltag for mennesker, som stod uden et sted at bo. Kommuner med mange hjemløse oprettede en lang række ekstra §110 pladser. Der blev oprettet pladser alle steder, hvor der var noget ledigt, bl.a. i tidligere plejehjem, og også her hos os, hvor vi kunne låne værelser hos Blå Kors Behandlingscenter. Vi ville nemlig også gerne bidrage til, at hjemløse undgik at blive smittet, og hjemløse skulle da slet ikke ligge syge på gaden. Læs resten

Højere huslejer = højere hjemløshed

 

Bare vi ikke får amerikanske tilstande.

Bare vi ikke ligesom i USA får skubbet endnu flere ud i hjemløshed pga. de høje huslejer. I amerikanske storbyer som Los Angeles, San Francisco og New York med mange velhavende indbyggere må tusindvis af borgere forlade deres bolig for at bo på gaden, i midlertidige shelters eller telte, under broer eller i huller i jorden, fordi huslejerne er presset i vejret.

Over en halv million er hjemløse i USA, heraf også mange børn, oplyser avisen New York Times. Mange af de hjemløse har arbejde. Men de kan ikke med deres ufaglærte jobs tjene nok til de høje huslejer. Nogle er alkohol- eller stofmisbrugere, når de ryger ud, andre bliver det, mens de må leve på gaden.

Sådan er det også i Danmark. Lejlighederne er for dyre, især i større byer som København og Århus, hvor mere velhavende borgere flytter ind. De hjemløse kan heller ikke få en anden lejlighed, som de kan betale – medmindre de flytter langt væk fra deres tidligere liv og geografiske område.

Housing First ideen kom fra USA, men i stedet for at tilbyde hjemløse en bolig, som de kan betale, tilbyder de amerikanske myndigheder, at de hjemløse kan få et brusebad, adgang til en bagageboks til at lægge deres ting i, og at de hjemløses børn kan komme i daginstitution, fortæller New York Times.

Så galt er det ikke i Danmark, men tendensen går i samme retning. Huslejen for 1 eller 2-værelseslejligheder i Odense, Ålborg, Århus og København er steget med mellem 24 og 57 pct. fra 2011 til 2019, oplyser Realdanias videncenter Bolius. Og når hjemkommunen ikke kan hjælpe med at skaffe en ny lejlighed, presses hjemløse til at søge bolig længere væk, hvor det er billigere at bo – eller at blive på gaden.

Det er ikke værdigt, og det er heller ikke klogt, for det polariserer vores samfund yderligere, ligesom i USA.

Hjemløses behov for tryghed bliver nu taget alvorligt

Byens hjemløse kan nu gå en mere tryg sommer i møde. Reglerne om ”utryghedsskabende lejre” bliver præciseret, så det ikke mere bliver forbudt for hjemløse at lægge sig til at sove i nærheden af hinanden. Læs resten